Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego do przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, z zakresu doradztwa zawodowego oraz budowanie Indywidualnych Planów Działania dla 20 osób w ramach projektu: „ Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Print Friendly