Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ogłoszenie;   SIWZ Zal nr 1 do SIWZ,   Zal nr 2 do SIWZ;   Zal nr 3 do SIWZ;   Zal nr 4 do SIWZ;   Zal nr 5 do SIWZ;   Zal nr 6 do SIWZ;   Zal nr 7 do SIWZ;   Zal nr 8 do SIWZ;   Zal nr 1 do umowy

Print Friendly