Ogłoszenie o wyborze oferty

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko trenera kursu komputerowego wpłynęła 1 oferta.

  1. Piotr Pęcherczyk, Bolków.

W wyniku analizy uzyskanej oferty stwierdzono, iż oferta spełnia wymagania Zamawiającego do przeprowadzenia szkoleń i w związku z tym wybrana została do przeprowadzenia szkoleń z zakresu kursu komputerowego w ramach projektu Klub Integracji Społecznej.

Print Friendly