Nabór na trenera kursu komputerowego

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bolkowie ogłasza nabór na trenera na przeprowadzenie kursu komputerowego w ramach projektu ”Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Fundusz Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie :7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie czerwiec 2013 – lipiec 2013. Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia.

Pobierz dokumenty

Print Friendly