Kurs komputerowy

Miesiące czerwiec i lipiec 2013r. to beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie czas przystąpienia do zajęć z zakresu obsługi komputera. Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych podczas których beneficjenci uczyć się będą lub doskonalić podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci Internet.

Zajęcia zorganizowano stosownie do potrzeb i możliwości uczestników w taki sposób aby jak najefektywniej przekazać im wiedzę oraz zachęcić do dalszego samodoskonalenia. Spotkania rozplanowano na kilka tygodni po 5 godzin dziennie. Ponadto uczestnicy podzieleni zostali na grupy w taki sposób, aby osoby które po raz pierwszy zetknęły się z komputerem mogły rozpocząć naukę od podstaw, natomiast ci beneficjenci, którzy zapoznali się już wcześniej z pracą na komputerze, mogli rozwijać i poszerzać wiedzę już posiadaną. Zajęcia zostały opracowane tak, aby uwagę uczestników skierować na nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania różnego rodzaju pism, właściwego ich edytowania. Pisanie w edytorze tekstu dostarczać ma przede wszystkim wiedzy dotyczącej pisania pism urzędowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwego rozmieszczania zapisków na stronie. W kolejnym bloku zajęć, beneficjenci nauczą się też korzystania z programu służącego do prowadzenia różnego rodzaju kalkulacji. Arkusz kalkulacyjny pozwala w szybki i przystępny sposób sporządzić różnego rodzaju tabele czy wykresy. Jest to proste narzędzie do przekazania informacji w postaci przejrzystych i czytelnych zestawień. Kolejny etap to sieć Internet oraz poczta elektroniczna. Internet to skarbnica jak wiadomo wiedzy wszelkiej natomiast jest również niewyczerpanym źródłem informacji na temat ofert pracy, dostarcza natychmiastowej wiedzy o pracodawcach, firmach, zakładach pracy nie tylko w miejscu najbliższego zamieszkania ale niemal na całym świecie. Pozwala także w sposób łatwy i szybki skontaktować się z pracodawcą przy pomocy poczty e-mail co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne albowiem czas jest niekiedy kluczowym czynnikiem decydującym o znalezieniu zatrudnienia. Są to narzędzi bez których trudno jest funkcjonować we współczesnym świecie i poszukiwać pracy na rynku globalnym. Wszyscy doskonale wiedzą, iż bez umiejętności obsługi komputera trudno jest w dzisiejszych czasach zaistnieć w sposób poważy na rynku pracy. Ponadto powszechnie wiadomo jest, iż Internet jest doskonałą formą rozrywki i komunikacji.

Po ukończeniu kursu beneficjenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

 

Print Friendly