Diagnoza osobowościowa

Miesiące kwiecień i maj 2013r. stanowią dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej  czas, w którym przystąpią do opracowania indywidualnej diagnozy osobowościowej. Diagnoza osobowościowa jest to specyficzne narzędzie pozwalające określić predyspozycje zawodowe, umiejętności osobiste, ustalić indywidualne priorytety decydujące o wyborze ścieżki zawodowej. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana trenerkę, pozwalają uzyskać precyzyjne odpowiedzi na pytania związane z wyborem pracy lub podjęciem decyzji o konieczności uzyskania nowych kwalifikacji.

Warsztaty prowadzone są indywidualne z każdym z beneficjentów, w oparciu o analizę jego suwerennych i indywidualnych skłonności, umiejętności, postaw. Ich określenie i zbadanie pomocnie jest aby określić słabe i mocne strony oraz określić te indywidualne cechy, jakie stanowić mogą atut w trakcie efektywnego poruszania się po rynku pracy. Poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju, wypełnianie ankiet, sporządzania obrazów i wykresów uczestnicy odkrywają niejednokrotnie pokłady swoich umiejętności i możliwości. Analizują też własne role społeczne, osobiste zdolności i umiejętności oraz kierunki zainteresowań. Spotkania podzielone są na dwugodzinne bloki tematyczne, podczas których każdy beneficjent ma możliwość pracy nad wszelkimi aspektami swojej osobowości tak aby wydobyć najkorzystniejsze jej cechy. Analizując i dyskutując nad wynikami, niejednokrotnie docierają do nieznanych dotychczas pokładów własnych możliwości i umiejętności, które niejednokrotnie nabywane są nieświadomie, w drodze samodoskonalenia w trakcie codziennego życia. Wszystkie efekty pracy beneficjentów, ankiety, zestawy pytań na które udzielali odpowiedzi, po przeanalizowaniu zebrane zostały przez prowadzącą w postaci zestawień i wniosków wraz z opinią i przekazane beneficjentom. Dokument, w postaci profesjonalnej diagnozy osobowościowej, stanowić będzie wsparcie i wskazówkę odnośnie kroków oraz kierunków działań jakie będą mogli skutecznie podejmować podczas poszukiwania pracy, znalezienia alternatywnych sposobów zarobkowania czy przekwalifikowania się w kierunku jkai stwarzać będzie konkretne możliwości.

Print Friendly