Nabór na doradcę zawodowego

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu: „ Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Dokumenty do pobrania

Print Friendly