III edycja – zajęcia z psychologiem

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie pracując nad realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską opracowuje plan działań w pewien ściśle określony sposób. Wszystkie zajęcia do jakich przystępują beneficjenci, zaczynają się od pracy z psychologiem. Jest to zamierzone, albowiem projekty adresowane są do osób znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji. Dla nich rozmowa ze specjalistą z dziedziny psychologii bywa niekiedy ważnym etapem i początkiem wprowadzania zmian w swoim życiu i otoczeniu oraz wstępem do podejmowania kolejnych kroków zmierzających do poprawy swojej sytuacji. Zajęcia każdorazowo są opracowywane przez specjalistkę w taki sposób, aby dotrzeć do uczestników i ich problemów w sposób precyzyjny, nie naruszając jednocześnie ich integracji oraz osobistych uczuć.

Zajęcia dla uczestników KIS prowadzone są w formie szkoleń i warsztatów grupowych i indywidualnych. Uczestnicząc w nich beneficjenci pracują nad budowaniem swoich postaw, zmianą myślenia a przede wszystkim nad poprawą własnej samooceny. Jednocześnie odbudowują w sobie silne poczucie własnej integralności, wzmacniają poczucie własnej wartości, próbują budować pozytywne relacje ze środowiskiem. Dowiadują się również  w jaki sposób postępować w sytuacjach stresowych, rozładowywać emocje negatywne jakie wytworzyły się w różnych sytuacjach i okolicznościach, nauczą się odmawiać w sposób grzeczny acz stanowczy a także ustalą granice swojej niezależności. Podczas zajęć indywidualnych natomiast, beneficjenci będą mogli omówić woje szczególne i delikatne sprawy, jakie stanowią w ich życiu problem.

Uczestnicy początkowo z rezerwą podchodzą do zajęć, jednak w miarę upływu czasu coraz bardziej otwierają się i z coraz większą ufnością uczestniczą w zajęciach, oceniając je wreszcie jako efektywne i niezbędne. Tegoroczni beneficjenci KIS rozpoczęli udział w warsztatach z psychologiem z lekką rezerwą niemniej znając relacje znajomych lub członków rodzin, którzy ukończyli już szkolenia w poprzednich edycjach, wyzbywają się szybko początkowej niepewności z zadowoleniem przychodzą do Klubu.

Print Friendly