Wydawanie żywności!

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w dniach

26 i 27 marca 2013r. od godz. 9.00

w budynku gospodarczym tut. Ośrodka przy ul. Kolejowej dla podopiecznych GMOPS w Bolkowie

będzie wydawana żywność.

 

Print Friendly