Rozpoczęcie III edycji KIS

W dniu 01 marca 2013r. odbyło się uroczyste otwarcie III edycji projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie. Pozyskani wcześniej przez zespół projektowy GMOPS w Bolkowie beneficjenci, przystąpili do nowego dla siebie etapu szkoleń, zajęć i kursów. Projekt podobnie jak w latach ubiegłych, został opracowany tak, by dotrzeć do tych osób z terenu gminy i miasta Bolków, które w życiu codziennym borykają się z trudnościami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniami. Założenia projektu obejmują więc ponownie udzielenie kompleksowego wsparcia mającego na celu zmianę nastawienia beneficjentów do życia, wzrost samooceny czy nabranie dystansu do własne sytuacji, co doskonalić będą podczas szeregu zajęć z psychologiem. W czasie trwania zajęć poznawać będą różnego rodzaju techniki pozwalające uzyskać wewnętrzny spokój i harmonię, dowiedzą się jak panować nad negatywnymi emocjami i eliminować je, popracują nad poprawą samooceny i swojego wizerunku w oczach własnych i otoczenia.

Inny rodzaj szkoleń i warsztatów dotyczyć będzie poznawania sposobów poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Beneficjenci poznawać będą swoje osobiste cechy warunkujące ich predyspozycje zawodowe lub określać będą indywidualne umiejętności oraz specyficzne cechy pozwalające wyróżnić daną osobę spośród innych. Zdefiniują też swoje predyspozycje zawodowe i posiadane umiejętności stanowiące czynnik kluczowy podczas poszukiwania pracy. Dla każdego z uczestników utworzona zostanie diagnoza osobowościowa, będąca profesjonalnym narzędziem pozwalającym na ocenę swoich umiejętności jak również odkrycie pokładów własnych możliwości. Indywidualny Plan Działania to kolejne profesjonalne narzędzie pozwalające na określenie swojego miejsca na rynku pracy, ukierunkowania kroków jakie należy podjąć w celu efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika pozwoli określić te własne cechy, jakie mogą stać się decydujące podczas poszukiwania pracy. Dla tegorocznych beneficjenci projektu zaplanowano również zajęcia z zakresu prawa pracy, samozatrudnienia, tworzenia spółdzielni socjalnych. Doświadczenia z poprzednich edycji projektu wskazują, iż jest to dla wielu osób temat zupełnie nowy i nieznany obszar w którym jak się okazuje wielu ludzi znalazło miejsce dla siebie. Beneficjenci przystąpią też do zajęć prowadzonych przez specjalistę ds. uzależnień i przedyskutują ten trudny i rozległy problem, dotykający wiele grup społecznych. Kurs komputerowy pozwoli uczestnikom na zapoznanie się ze sposobami obsługi komputera i podstawami pracy z tym urządzeniem, stanowiącym w dzisiejszych czasach swoiste okno na świat, bez którego zarówno poszukiwanie pracy jak również kontakty międzyludzkie wydają się coraz bardziej niemożliwe.

Koniec roku przywita uczestników kursami zawodowymi, które sami wybiorą i zdecydują jakie kwalifikacje będą chcieli zdobyć.

Print Friendly