Rekrutacja do projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w związku z realizacją projektu systemowego ogłasza nabór do VI edycji projektu pt.

„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, w tym również bezrobotne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od 1 lutego 2013r. do 31 marca 2013r.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny u pracowników socjalnych Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Założenia projektu:

  • warsztaty psychologiczne (m.in. motywacja i komunikacja społeczna, radzenie sobie ze stresem, relaksacja itp.)
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne m.in. zawodowe, psychologiczne,
  • warsztaty doradztwa zawodowego,
  • kurs obsługi komputera,
  • wybrane kursy i szkolenia zawodowe.

Powyższe działania zostaną wzbogacone o działania integracyjno – kulturalne m.in.

  • wyjazdy do kina,
  • spotkania integracyjne,

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku.

Print Friendly