Dostawa artykułów biurowych dla GMOPS w Bolkowie w roku 2013

Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Bolkowie zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Dostawcy artykułów biurowych dla GMOPS w Bolkowie w roku 2013.

Dokumenty mozna dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków, drogą elektroniczną na adres e-mail: gmopsbolkow@o2.pl lub faxem pod nr /75/ 74 13 375.

1 Zapytanie ofertowe; Załącznik nr 1 – ofertazałącznik nr 2 – wzór umowy; załącznik nr 3 do zapytania część A;  załącznik nr 3 do zapytania część B; załącznik nr 3 do zapytania część C;  załącznik nr 3 do zapytania część D;  załącznik nr 3 do zapytania część E.

Print Friendly