Poradnictwo zawodowe

Doradca zawodowy to specjalista którego zadaniem jest wprowadzenie osoby z nim pracujące w zakres zagadnień związanych z poruszaniem się po rynku pracy. Obecność na nim bowiem nie oznacza tylko zgłoszenie swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. W obecnych czasach jest to szereg czynników jakie należy poznać aby skutecznie ubiegać się o posadę. Skuteczne poszukiwanie pracy oraz efektywne istnienie na rynku pracy wiąże się z koniecznością sporządzania szeregu różnych dokumentów, wypełniania formularzy, prowadzeniu rozmów, właściwego prezentowania swojej osoby. Zadaniem doradcy zawodowego jest pomoc w nabyciu podobnych umiejętności  a także skutecznego reagowania na dynamizm rynku pracy.

Dlatego beneficjenci projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” jako jeden z obligatoryjnych etapów udziału w projekcie, uczestniczą w zajęciach z doradcą zawodowym. Tegoroczna edycja projektu również swoim zakresem obejmuje poradnictwo zawodowe, złożone z zajęć grupowych i indywidualnych. Beneficjenci biorąc udział w zajęciach z profesjonalną trenerką nabywać będą wiedzę z zakresu skutecznego istnienia i poruszania się po rynku pracy. Dowiedzą się w jaki sposób poszukiwać właściwych sobie ofert pracy i jak na nie odpowiadać, aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy swoją osobą. Zajęcia grupowe pozwolą na nabycie tych umiejętności, jakie niezbędne SA każdej osobie poruszającej się po rynku pracy. Natomiast zajęcia indywidualne pozwolą na określenie wszelkich atutów oraz umiejętności i predyspozycji właściwych danej osobie, które pozwolą na wyróżnienie jej spośród innych poszukujących pracy. Poznanie własnych słabych i mocnych stron, ukazanie w sposób pozytywny swoich indywidualnych cech czy też właściwa autoprezentacja są obok umiejętnego sporządzania dokumentów i docierania do pracodawców czynnikami niezbędnymi do efektywnego poszukiwania pracy.

Beneficjenci projektu po ukończeniu szkoleń jak zawsze otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.

Print Friendly