Spotkanie rekreacyjne

Beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej realizując założenia projektu przeszli przez pewien etap zajęć dla nich opracowanych. Warsztaty psychologiczne poświęcone pracy nad podnoszeniem samooceny oraz budowaniem pozytywnego wizerunku we własnych oczach zakończyły się, zatem uczestnicy postanowili w sposób uroczysty zaakcentować ten fakt i wspólnie z prowadzącą psycholog postanowili zorganizować spotkanie mające na celu podsumowanie osiągniętych dotychczas efektów. Realizacja tego założenia wynikła bezpośrednio z inicjatywy beneficjentów co wskazuje na fakt, iż są oni zainteresowani uczestniczeniem w nieformalnych spotkaniach o charakterze zabawowo-integracyjnym. Podobne zatem inicjatywy stanowią bardzo cenny element stanowiący konsekwencję pracy nad projektem, a fakt iż uczestnicy zaprosili na to spotkanie także pracowników Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie stanowi niezwykle miły i radosny akcent.

W dnu 29 lipca 2012r. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej pracownicy GMOPS w Bolkowie, specjaliści pracujący na rzecz KIS oraz sami beneficjenci spotkali się aby spędzić czas w miłej atmosferze i podsumować pierwsze 2 miesiące pracy. Spotkaniu towarzyszyły zabawy i gry opracowane przez psycholog prowadzącą, do których zaangażowani zostali wszyscy uczestnicy. Rozwiązując łamigłówki, odpowiadając na pytania różnych testów oraz pracując w grupkach nad rozwiązywaniem powierzonych zadań uczestnicy wspaniale się bawili w atmosferze zdrowej rywalizacji, natomiast ich wysiłki znalazły swoje zwieńczenie w postaci drobnych nagród za osiągnięcia. Ciekawym i pouczającym elementem spotkania było wspólne przygotowywanie przekąsek. Podczas którego uczestnicy podzieleni zostali na kilka grup, z których każda otrzymała zadane przygotowania innego rodzaju poczęstunku. Dzięki temu całość przygotowań odbyła się sprawnie i szybko a jednocześnie pozwoliła na nawiązanie zupełnie innych relacji pomiędzy osobami wchodzącymi w skład każdej z grup. Po przygotowaniu przekąsek uczestnicy wspólnie zasiedli do pięknie udekorowanych stołów aby skosztować przysmaków przygotowanych przez biesiadników.

Całe spotkanie upłynęło w miłej, przyjaznej atmosferze. Sami beneficjenci pytani o ich spostrzeżenia na temat udziału w projekcie wypowiadali się z dużym zaangażowaniem i podkreślali, iż są mile zaskoczeni sposobem i formą zajęć, które ocenili jako potrzebne, stanowiące oderwanie od problemów codzienności.

Print Friendly