Prawo pracy, samozatrudnienie, tworzenie spółdzielni socjalnych

W sierpniu 2011 dla beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie zorganizowane zostało trzydniowe szkolenie z zakresu prawa pracy, samozatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnych. Każdego dnia inny specjalista pracujący na co dzień z tematyką stanowiąca przedmiot szkoleń, poruszał podczas zajęć problematykę ze swojej dziedziny wprowadzając beneficjentów w zagadnienia danego tematu. Prawo pracy to tematyka obejmująca swoim zakresem te elementy prawa, które wiąż się z poruszaniem po rynku pracy, poszukiwaniem zatrudnienia. Jest to ten rodzaj wiedzy jaka konieczna jest w dzisiejszych czasach aby umiejętnie poruszać się po zawiłościach przepisów prawnych, administracyjnych i w gąszczu informacji znajdować te, które dotyczą bezpośrednio nas lub interesującego nas tematu.

Specjalista z zakresu samozatrudnienia ukazywał możliwości jakie istnieją na dzisiejszym rynku pracy stanowiące alternatywną formie pracy jaką jest utworzenie własnej firmy, podjęcia działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia uczyli się znajdować te obszary rynku, na których istnieje możliwość rozwoju i gdzie można znaleźć miejsce dla własnego pomysłu na rozwinięcie działalności. Ponadto dowiadywali się w jaki sposób określać nisze rynkowe lub pozycjonować poszczególne segmenty rynku w sposób ułatwiający znalezienie w nim miejsca dla własnej inicjatywy. Kolejne rozwiązanie stanowiące przedmiot dyskusji stanowiło definiowanie i pokonywanie barier rynkowych jakie niejednokrotnie utrudniają zaistnienie nowemu przedsiębiorcy lub nowemu produktowi.

 Tworzenie spółdzielni socjalnych to stosunkowo nowy temat, funkcjonujący na rynku od niedawna i jak się okazało najmniej znany beneficjentom Klubu Integracji Społecznej. Tematyka szkolenia obejmowała sposoby organizowania spółdzielni, zasady ich powstawania, przepisy prawa jakie poznać należy podczas tworzenia samej spółdzielni oraz zasady pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności. Temat ten okazał się dla uczestników najbardziej interesujący z uwagi na fakt, iż uznali, ze podobna inicjatywa jest ciekawa, bezpieczna z uwagi na możliwość pozyskania dotacji a także z uwagi na odpowiedzialność ciążącą jednakowo na wszystkich założycielach. Podczas luźnej dyskusji beneficjenci z zaciekawieniem wypowiadali się o tej formie zatrudnienia i starali się znajdować możliwości na tutejszym rynku pracy jakie mogły posłużyć powstaniu podobnej inicjatywy.

Wszystkie szkolenia prowadzone były w postaci prezentacji multimedialnych natomiast tematyka samozatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnych dodatkowo opatrzone były autentycznymi przykładami z życia gdzie podobne działania z sukcesem są już realizowane.

Print Friendly