Diagnoza osobowościowa

Lipiec 2011r. to dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej miesiąc, w którym pracować będą nad opracowaniem diagnozy osobowościowej. Diagnoza osobowościowa jest narzędziem pozwalającym w sposób profesjonalny określić predyspozycje zawodowe i osobowościowe człowieka w oparciu o jego suwerenne i indywidualne skłonności, umiejętności, postawę. Podczas zajęć prowadzonych indywidualne z każdym z beneficjentów, specjalista pomoże określić słabe i mocne strony oraz rodzaj osobowości każdej osoby, tak by cechy te wykorzystać jako atut w trakcie efektywnego poruszania się po rynku pracy.

Rozwiązując różnego rodzaju testy i wypełniając ankiety a także odpowiadając na zadawane pytania uczyć się będą definiować swoje postawy i zachowania a także odkrywać pokłady swoich możliwości społecznych, interpersonalnych czy zawodowych. Beneficjenci podczas spotkań z prowadzącą psycholog specjalizującą się w podobnych badaniach podzielonych na dwugodzinne bloki tematyczne pracowali nad wszelkimi aspektami swojej osobowości tak aby wydobyć najkorzystniejsze jej cechy. Docierali też do niezidentyfikowanych dotąd pokładów własnych możliwości i umiejętności posiadanych czy nabywanych w drodze samodoskonalenia w trakcie codziennego życia. Przeprowadzane ankiety i zestawy pytań, na które odpowiadali jak najbardziej szczerze zgodnie z własnymi odczuciami pozwoliły na oszacowanie w sposób dokładny i rzetelny nakreślenie kierunków działań oraz kroków jakie beneficjenci podjąć mogą aby zmienić swoją obecną sytuację. Niejednokrotnie, w trakcie zajęć, analizując zebrane materiały odkrywali zupełnie zaskakujące dla siebie możliwości i umiejętności o jakie nie podejrzewali siebie do tej pory.

Wszystkie analizy zebrane zostały przez prowadzącą w postaci zestawień i wniosków wraz z opinią i przekazane beneficjentom stanowiąc wsparcie i wskazówkę co od kroków oraz kierunków działania mających na celu udzielenie pomocy podczas poszukiwania pracy, znalezienia alternatywnych sposobów zarobkowania czy przekwalifikowania się w kierunku rodzącym najwięcej możliwości.

Print Friendly