Remont

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w celu rozszerzenia swojej działalności oraz w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na rzecz mieszkańców naszej gminy, przystąpił do prac nad konkursowym projektem Klub Integracji Społecznej w Bolkowie. W związku z pozytywną weryfikacją, Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Bolkowie pozyskał dodatkowe środki pochodzące z budżetu UE w celu wykorzystania ich na rzecz udzielenia wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Bolków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Od miesiąca lutego 2011 dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolkowie a instytucjami zaprzyjaźnionymi udało się pozyskać lokal znajdujący się przy ul. Bolka 8B w budynku należącym do Szkoły Podstawowej w Bolkowie, z przeznaczeniem na działania zaplanowane podczas realizacji projektu.

Lokal użyczony przez Szkołę Podstawową wymagał przeprowadzenia gruntownego remontu aby przystosować go odpowiednio do potrzeb beneficjentów nowego projektu.

Prace remontowe trwały sukcesywnie przez kilka tygodni, albowiem wcześniejsze pomieszczenie gospodarcze przekształcić należało w salę wykładową zaopatrzoną w aneks kuchenny.

Stare i bezużyteczne sprzęty zostały wymontowane a pomieszczenie zostało przebudowane. Nieatrakcyjne elementy zabudowane zostały i ukryte pod estetycznymi płytami. Zniszczone płytki naścienne usunięto a w ich miejscu ściany zostały wygładzone i pomalowane na ciepłe, neutralne kolory. Na podłodze ułożono zupełnie nową posadzkę.

Aneks kuchenny wyposażony został w meble oraz sprzęty niezbędne do przygotowania drobnych posiłków czy przekąsek oraz ciepłych napojów.

Po zakończeniu wszelkich prac, pomieszczenie zupełnie zmieniło swój charakter. Stało się nowoczesną salą wykładową, która sukcesywnie wypełniania jest meblami oraz sprzętem audio-video niezbędnym do profesjonalnego prowadzenia zajęć zarówno w postaci wykładów jak i prezentacji.

Print Friendly