Zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego

altW dniu 25 lipca 2010r. dwie pierwsze grupy tegorocznego projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” ukończyły szkolenia z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

 

Podczas wielogodzinnych zajęć beneficjenci pracując nad własnymi zachowaniami, emocjami, poznając własne słabe i mocne strony zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do istnienia na obecnym rynku pracy.

Uczestnicy definiowali i uczyli się przełamywać własne bariery wewnętrzne, uczyli się kształtować w sobie silną wolę i wzmacniali pozytywne postawy życiowe.

Uczyli się również walczyć i przezwyciężać swoje słabości oraz wzmacniać samoocenę oraz budować swój wizerunek jako człowieka sukcesu.

Poznawali zasady i techniki panowania nad negatywnymi emocjami, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz uczyli się zachowań asertywnych.

Podczas zajęć z doradcą zawodowym nabywali praktyczne umiejętności z zakresu autoprezentacji, uczyli się mowy ciała i wykorzystywania jej na własne potrzeby. sporządzania dokumentów aplikacyjnych a także poznawali techniki prowadzenia rozmów, niezbędne podczas bezpośrednich kontaktów interpersonalnych.

Wśród uczestników wyczuwalna jest bardzo przyjazna i sympatyczna atmosfera, sprzyjająca nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów oraz budująca pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami.

Niezwykle miłym akcentem spotkania był poczęstunek przygotowany przez uczestniczki szkoleń oraz list podziękowalny, jaki beneficjenci wręczyli prowadzącemu.

 

Wszyscy kursanci na potwierdzenie nabytych przez siebie umiejętności otrzymali dyplomy i certyfikaty.

 

Print Friendly